Tidsskriftet Fanfare 11
Den alternative kulturmeldingen
(2018)

Redaktør:
Synne Øverland Knudsen

Design:
Christa Barlinn Korvald og Herman Breda Enkerud