Narves1biblioteket (Etb. 2015)

Jeg utgjør en fjeredel av multikonsernet Narves1biblioteket. N1B arbeider med tegneserier, publikasjoner, arrangementer, pappmasje, konserter og filmer (m.m.). Her følger en kort presentasjon av noen av våre prosjekter.

Nettside:
www.narves1biblioteket.no

Instagram:
@narves1biblioteket

PølsemannenNarvés Lux 22. - 24. juni (Le Doc, Paris)Music Angels og N1b (Slottsfjell festivalen 2018)

Obs! Narves1biblioteket hypermarked 9. - 18. desember (Grafill, Oslo)

Opplevelsessenter februar 2016 (Galleri bokboden, Bergen)